Candles & Diyas

Showing all 236 results

Candles & Diyas

JANTA (SET OF 12)

17.00
SKU: NIED-39

Candles & Diyas

POTPOURRI SMALL

20.00
SKU: NIARM-13
23.00
SKU: NIED-36
23.00
SKU: NICD-25

Candles & Diyas

Diwali Heart Clay Diya

26.00
SKU: NIED-33H
26.00
SKU: NIED-33

Candles & Diyas

Diwali Clay Diya

26.00
SKU: NIED-34

Candles & Diyas

FLOWER DIYAS (SET OF 6)

26.00
SKU: NIED-54

Candles & Diyas

DEEPAK (SET OF 10)

27.00
SKU: NICD-01
29.00
SKU: NICD-19
29.00
SKU: NICD-21

Candles & Diyas

MANGO DIYAS (SET OF 9)

29.00
SKU: NIED-55
29.00
SKU: NIED-65
30.00
SKU: NIGMMSP-031

Candles & Diyas

GLASS CANDLE PERFUMED

33.00
SKU: NIARM-10
36.00
SKU: NICD-23

Candles & Diyas

EARTHEN DIYA (SET OF 1)

38.00
SKU: NIED-74

Candles & Diyas

POTPOURRI POLY PACK SMALL

39.00
SKU: NIARM-11
41.00
SKU: NIED-53
42.00
SKU: NICD-28

Candles & Diyas

CAR POTPOURRI

44.00
SKU: NIARM-20 (D)

Candles & Diyas

DIVYA JYOTI (SET OF 15)

45.00
SKU: NICD-07

Candles & Diyas

T-LIGHT (SET OF 10)

48.00
SKU: NICD-04
48.00
SKU: NIED-93
48.00
SKU: NIED-96

Candles & Diyas

Diwali Clay Diya

49.00
SKU: NIED-05

Candles & Diyas

POTPOURRI POLY PACK BIG

51.00
SKU: NIARM-12

Candles & Diyas

CLASSIC DIYA (SET OF 10)

52.00
SKU: NICD-02

Candles & Diyas

Diwali Clay Diya

53.00
SKU: NIED-03
53.00
SKU: NIED-73

Candles & Diyas

T-LIGHT FLOWER (SET OF 6)

54.00
SKU: NICD-11

Candles & Diyas

Diwali Diya Set

56.00
SKU: NIED-02

Candles & Diyas

SUDARSHAN DEEP (SET OF 8)

56.00
SKU: NIED-45
59.00
SKU: NICD-54

Candles & Diyas

SANDHYA DEEP (SET OF 6)

59.00
SKU: NIED-41
59.00
SKU: NIED-64

Candles & Diyas

Diwali Diya Set

60.00
SKU: NIED-01

Candles & Diyas

Diwali Clay Diya

60.00
SKU: NIED-04
60.00
SKU: NIED-35
60.00
SKU: NIED-63

Candles & Diyas

YAGYA DEEP (SET OF 6)

62.00
SKU: NIED-67

Candles & Diyas

RATAN DEEP (SET OF 3)

65.00
SKU: NIED-46

Candles & Diyas

SHIKHA DEEP (SET OF 8)

66.00
SKU: NIED-40

Candles & Diyas

MISTHI MATKI (SET OF 6)

66.00
SKU: NIED-42

Candles & Diyas

DIVINE TULSI (SET OF 6)

66.00
SKU: NIED-43

Candles & Diyas

SATVIK DEEP (SET OF 10)

66.00
SKU: NIED-62
68.00
SKU: NIED-20
71.00
SKU: NIED-98
71.00
SKU: NIED-101
71.00
SKU: NIED-117

Candles & Diyas

JAR CANDLE (SMALL)

72.00
SKU: NIARM-07

Candles & Diyas

MATKI (SET OF 4)

72.00
SKU: NIED-66

Candles & Diyas

T-LIGHT BIG (SET OF 4)

74.00
SKU: NICD-31
75.00
SKU: NIED-58
82.50
SKU: NIGMMSP-035

Candles

NEW JAR

83.00
SKU: NIARM-31
86.00
SKU: NIARM-08

Candles & Diyas

MATKI DIYAS (SET OF 4)

86.00
SKU: NIED-57

Candles & Diyas

DIYA SET (SET OF 10)

86.00
SKU: NIED-59
87.00
SKU: NIED-81
89.00
SKU: NIED-80

Candles & Diyas

SOLA BALL POTPOURRI

90.00
SKU: NIARM-42

Candles & Diyas

Diwali Clay Diya

94.00
SKU: NIED-28
101.00
SKU: NIDP-40
110.00
SKU: NIDP-32

Candles & Diyas

PATEELI DIYAS (SET OF 10)

110.00
SKU: NIED-56
113.00
SKU: NIARM-01

Candles & Diyas

SHUBH VASTU (TURTLE)

113.00
SKU: NIED-114

Candles & Diyas

T-LIGHT (SET OF 25)

114.00
SKU: NICD-05
114.00
SKU: NICD-55

Candles & Diyas

Diwali Clay Diya

116.00
SKU: NIED-10
120.00
SKU: NIGMMSP-033
122.00
SKU: NIEDH-19
122.00
SKU: NIEDH-20
128.00
SKU: NICD-17
131.00
SKU: NICD-52

Candles & Diyas

POTPOURRI WITH BOX

135.00
SKU: NIARM-19 (D)
137.00
SKU: NIDP-33

Candles & Diyas

HERITAGE DIYA (6 WICKS)

137.00
SKU: NIEDH-21

Candles & Diyas

HERITAGE DIYA (5 WICKS)

137.00
SKU: NIEDH-23
138.00
SKU: NIARM-04
140.00
SKU: NIARM-33
140.00
SKU: NIARM-34
140.00
SKU: NICCC-01
140.00
SKU: NICD-18
140.00
SKU: NICD-61

Candles & Diyas

T-LIGHT (SET OF 50)

143.00
SKU: NICD-75

Candles & Diyas

SHUBH LABH

143.00
SKU: NIED-115
144.00
SKU: NIDP-16 Brown
144.00
SKU: NIDP-35
144.00
SKU: NICD-53
144.00
SKU: NICD-57
144.00
SKU: NICD-58
146.00
SKU: NIDP-36
150.00
SKU: NIDP-42
150.00
SKU: NICD-34
152.00
SKU: NICD-77
164.00
SKU: NIARM-26 (N)
180.00
SKU: NIARM-44 (D)
180.00
SKU: NICD-35
182.00
SKU: NICCC-06
182.00
SKU: NIDP-34
183.00
SKU: NIDP-3 a,b,c
183.00
SKU: NIDP-4 a,b,c
185.00
SKU: NIDP-25 A B
185.00
SKU: NIDP-26 A B
185.00
SKU: NIDP-27 A B
188.00
SKU: NIARM-23

Candles & Diyas

FLOWER BOUQUET

188.00
SKU: NIARM-32
188.00
SKU: NIDP-16 golden

Candles & Diyas

BIG GLASS

194.00
SKU: NIED-78

Candles & Diyas

BIG MATKI

194.00
SKU: NIED-79

Candles & Diyas

LAC CAP FLOWER (SET OF 3)

194.00
SKU: NILC-01
194.00
SKU: NILC-04
194.00
SKU: NILC-06
194.00
SKU: NILC-07
194.00
SKU: NILC-08
194.00
SKU: NILC-09

Candles & Diyas

LAC CAP ( SINGLE PIECE)

194.00
SKU: NILC-11
194.00
SKU: NILC-12

Candles & Diyas

LAC DRUM WITH T-LIGHT

194.00
SKU: NILC-14
194.00
SKU: NILC-15 A
194.00
SKU: NILC-15 B

Candles & Diyas

OIL BURNER

194.00
SKU: NIOB-04

Candles & Diyas

OIL BURNER

194.00
SKU: NIOB-05

Candles & Diyas

OIL BURNER

194.00
SKU: NIOB-07

Candles & Diyas

OIL BURNER

194.00
SKU: NIOB-08

Candles & Diyas

OIL BURNER

194.00
SKU: NIOB-09

Candles & Diyas

OIL BURNER SHANKH 2 IN 1

194.00
SKU: NIOB-10

Candles & Diyas

OIL BURNER KETTLE

194.00
SKU: NIOB-11

Candles & Diyas

OIL BURNER (ELECTRIC)

194.00
SKU: NIOB-12

Candles & Diyas

OIL BURNER (ELECTRIC)

194.00
SKU: NIOB-13

Candles & Diyas

OIL BURNER (ELECTRIC)

194.00
SKU: NIOB-14

Candles & Diyas

OIL BURNER

194.00
SKU: NIOB-15

Candles & Diyas

OIL BURNER

194.00
SKU: NIOB-17

Candles & Diyas

OIL BURNER (ELECTRIC)

194.00
SKU: NIOB-19

Candles & Diyas

OIL BURNER (ELECTRIC)

194.00
SKU: NIOB-20

Candles & Diyas

OIL BURNER (ELECTRIC)

194.00
SKU: NIOB-21

Candles & Diyas

OIL BURNER (ELECTRIC)

194.00
SKU: NIOB-22

Candles & Diyas

OIL BURNER WITH OIL

194.00
SKU: NIOB-23(D)

Candles & Diyas

OIL BURNER WITH OIL

194.00
SKU: NIOB-24(D)

Candles & Diyas

OIL BURNER WITH OIL

194.00
SKU: NIOB-25(D)

Candles & Diyas

OIL BURNER WITH OIL

194.00
SKU: NIOB-26(D)

Candles & Diyas

OIL BURNER (ELECTRIC)

194.00
SKU: NIOB-28(D)

Candles & Diyas

OIL BURNER

194.00
SKU: NIOB-29(D)

Candles & Diyas

OIL BURNER

194.00
SKU: NIOB-30(D)
195.00
SKU: NIDP-13,14,15
196.00
SKU: NIFB - 018
201.00
SKU: NIDP-41
203.00
SKU: NIMMJKF - 5
203.00
SKU: NICD-62
203.00
SKU: NICD-63

Candles & Diyas

BIG MATKI

203.00
SKU: NIED-112
204.00
SKU: NIARM-35
204.00
SKU: NIARM-36
204.00
SKU: NICCC-03
204.00
SKU: NICCC-07
205.00
SKU: NIMMJKF - 6
205.00
SKU: NIMMJKF - 7
205.00
SKU: NIMMJKF - 8
205.00
SKU: NIMMJKF - 9
205.00
SKU: NIMMJKF - 10

Candles & Diyas

SOLA BOWL FILLER

210.00
SKU: NIARM-28

Candles & Diyas

SOLA BOWL FILLER

210.00
SKU: NIARM-29

Candles & Diyas

SOLA BOWL FILLER

210.00
SKU: NIARM-30
218.00
SKU: NICD-64
221.00
SKU: NIFB - 017
221.00
SKU: NIDP-1a,b,c
222.00
SKU: NICD-59
222.00
SKU: NICD-60
225.00
SKU: NIGMMSP-041
225.00
SKU: NIMMJKF - 4
225.00
SKU: NIARM-05
228.00
SKU: NIDP-5 a,b,c

Candles & Diyas

Borosil Arti Diya

233.00
SKU: HDTRADSB100

Candles & Diyas

Borosil Arti Diya

233.00
SKU: HDTRADSB100A

Candles & Diyas

MANDIR (SMALL)

233.00
SKU: NIED-75

Candles & Diyas

Diwali Clay Diya

235.00
SKU: NIED-12

Candles & Diyas

Square Tealight Holder

238.00
SKU: NIFB - 014
239.00
SKU: NIARM-24
251.00
SKU: HDTRDLHA056
251.00
SKU: HDTRDLDE056
251.00
SKU: HDTRDLHA056A

Candles & Diyas

Mesh Tealight Holder

255.00
SKU: NIFB - 015
255.00
SKU: NIDP-37
259.00
SKU: HDTRAKDB056
259.00
SKU: HDTRAKDN056
259.00
SKU: HDTRDLAN056

Candles & Diyas

MAYUR-9

269.00
SKU: NIEDH-16

Candles & Diyas

Borosil Mirage Tea Light

281.00
SKU: HDTLGMSSMTL
281.00
SKU: NIARM-37
281.00
SKU: NIARM-38
288.00
SKU: NIDP-16 purple
293.00
SKU: NIDP-38
296.00
SKU: HDTRDLHA100
296.00
SKU: HDTRDLDE100
296.00
SKU: HDTLIGAGLTL
300.00
SKU: NIDP-43
306.00
SKU: NIARM-39
306.00
SKU: NIARM-40
306.00
SKU: NIDP-2a,b,c
311.00
SKU: HDTRDLAN100
323.00
SKU: NICCC-04
338.00
SKU: NIARM-101
347.00
SKU: NIARM-25
349.00
SKU: HDTRAKDB100
349.00
SKU: HDTRAKDN100
349.00
SKU: HDTRAKDN100A
371.00
SKU: HDTLSLSRRTL
371.00
SKU: HDTLSLSBOTL
375.00
SKU: NICH007
375.00
SKU: NICH008

Candles & Diyas

MANDIR (MEDIUM)

413.00
SKU: NIED-76
431.00
SKU: HDTRDFBR100
431.00
SKU: HDTRDFNK100
431.00
SKU: HDTRDFBR100A
431.00
SKU: HDTRDFNK100A
446.00
SKU: HDTLIGAGLTL3
447.00
SKU: NICCC-05

Candles & Diyas

Borosil Brass Diya (Big)

521.00
SKU: HDTRAKDB350

Candles & Diyas

Borosil Nickel Diya (Big)

521.00
SKU: HDTRAKDN350

Candles & Diyas

Borosil Nickel Diya (Big)

521.00
SKU: HDTRAKDN350A
559.00
SKU: HDDBBSP0350
559.00
SKU: HDDNBSP0350
559.00
SKU: HDDBBSP0350A
559.00
SKU: HDDNBSP0350A

Candles & Diyas

MANDIR (BIG)

713.00
SKU: NIED-77
750.00
SKU: NICH007A
750.00
SKU: NICH008A
780.00
SKU: NIARM-27 (N)

Candles & Diyas

Borosil Leaf Tea Light

821.00
SKU: HDTLASCGLTL
821.00
SKU: HDTLBSCGSTL
846.00
SKU: NIED-51
859.00
SKU: NIFB - 016

Candles & Diyas

T-LIGHT (SET OF 500)

2,175.00
SKU: NICD-06

Download Catalogue